Användaravtal

Användaravtal för webbplatsen Lunchpaus Detta avtal ("Avtal") beskriver villkoren för att använda webbplatsen Lunchpaus ("Webbplatsen") och de tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till detta Avtal. Om du inte samtycker till Avtalet ska du omedelbart sluta använda Webbplatsen. Registrering och konto För att använda vissa funktioner på Webbplatsen måste du registrera dig och skapa ett konto. Genom att skapa ett konto bekräftar du att du är minst 18 år gammal och att du har rätt att ingå detta Avtal. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och ditt lösenord. Användarbeteende Du samtycker till att inte använda Webbplatsen på något sätt som skulle bryta mot någon tillämplig lag eller förordning. Du samtycker också till att inte använda Webbplatsen för att skicka någon form av oönskad e-post eller för att publicera eller ladda upp något material som är olagligt, hotfullt, skadligt, stötande eller på annat sätt olämpligt. Innehåll och immateriella rättigheter Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, videor och programvara, är skyddat av upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte modifiera, kopiera, distribuera, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja något innehåll på Webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Integritetspolicy Vi respekterar din integritet och förstår vikten av att skydda dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn Betalning och avgifter Vissa tjänster på Webbplatsen kan vara föremål för betalning och avgifter. Genom att använda sådana tjänster samtycker du till att betala alla tillämpliga avgifter och kostnader. Ansvarsbegränsningar Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och vi ger inga garantier eller utfästelser om dess tillgänglighet, prestanda eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som uppstår från användningen av Webbplatsen. Avslutande och avstängning Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller avstänga ditt konto och din åtkomst till Webbplatsen utan föregående meddelande om du bryter mot någon del av detta Avtal eller om vi misstänker att du har brutit mot någon tillämplig lag eller förordning. Tillämplig lag och tvistlösning Detta Avtal och din användning av Webbplatsen regleras av finsk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal eller din användning av Webbplatsen ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till en lösning ska tvisten lösas genom Finländska domstolar. Ändringar av Avtalet Vi förbehåller oss rätten att ändra detta Avtal när som helst. Vi meddelar dig om ändringar genom att publicera en uppdaterad version av Avtalet på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till de nya villkoren. Genom att skapa ett konto eller på annat sätt använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till detta Avtal och vår integritetspolicy.