Integritetspolicy

Detta är integritetspolicyn för webbplatsen som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet. Denna policy ingår i användarvillkoren för webbplatsen och är föremål för Finländsk dataskyddslag. Insamlade uppgifter Vi samlar in information från dig när du använder webbplatsen. Detta kan inkludera ditt namn, e-postadress, användarnamn och lösenord samt annan information som vi behöver för att tillhandahålla tjänster och kommunicera med dig. Användning av uppgifter Vi använder den information som vi samlar in för att tillhandahålla tjänster på webbplatsen, svara på dina frågor och begäranden samt för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs för att uppfylla lagkrav eller för att genomföra användarvillkoren för webbplatsen. Dataskydd Vi tar hand om din personliga information och skyddar den. Skyddsåtgärderna inkluderar lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder som hindrar obehörig åtkomst, användning, ändring eller förlust. Cookies Vår webbplats använder cookies, små textfiler som lagras på din dator eller enhet när du använder webbplatsen. Cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till webbplatsen och följa dina användningsvanor. Du kan ta bort cookies från din webbläsare om du vill, men detta kan påverka webbplatsens funktionalitet. Lagring av uppgifter Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster på webbplatsen och för att uppfylla lagkrav. Dina rättigheter Du har rätt att begära en kopia av dina uppgifter, korrigering, radering eller överföring av dina uppgifter. Om du har frågor om hantering av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss. Ändringar Vi kan uppdatera webbplatsens integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna policy för eventuella ändringar. Om vi gör betydande ändringar efter din fortsatta användning av webbplatsen, meddelar vi dig på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.